EspañolCatalàEnglish
NIC/NIIF

Com ja és conegut el procés de conversió de les normes comptables espanyoles cap a les internacionals (NIC/NIIF), és un fet irreversible.

Aquestes normes han de permetre que la comptabilitat de les companyies, amb independència del país al que pertanyin, puguin ser comparables.

El nou Pla General Comptable a Espanya, d'obligat compliment des del 1 de gener de 2008, té una sèrie d'elements del tot nous. Entre uns altres, destaca el ventall d'opcions que s'obren a l'hora de valorar els immobilitzats, així com els actius i passius financers.

NIC/NIIF

Fins ara el valor de l'immobilitzat venia referit al valor d'adquisició, però sota les noves normes i certs requisits s'haurien de valorar a Valor Raonable (fair value) que serà establert per un expert independent.

Així mateix s'han produït importants canvis d'àmbit fiscal, des de l'aprovació del Reglament de Preus de Transferència i moltes altres modificacions normatives.

Intervalor Consulting Group, S. A. per mitjà de les seves oficines a Espanya i la seva pertinença al Grup Internacional ArcaLaudis, des de fa anys assessora als seus clients oferint la seva dilatada experiència en la valoració d'actius en qualsevol sector.

Quantes vegades hem pensat en la intervenció d'un expert per a determinar un valor fiable, ja que la comptabilitat no ens dóna una seguretat suficient?

La solució únicament s'aconsegueix amb la mediació d'una "empresa experta, professional i de reconegut prestigi", que realitzi un inventari i valoració, utilitzant tècniques modernes i sistemes informàtics compatibles amb l'empresa, que permeti traçar d'una forma veraç i fiable la realitat de l'immobilitzat amb els estats comptables.

 

arcalaudisArcaLaudis is a global network of valuers and loss assessors, with headoffice in Amsterdam, The Netherlands.

RICSProfessionals de la nostra Empresa i Grup Interna- cional són membres registrats de RICS

Intervalor-Roux